Mars 8 直接成像系列

 

 

 

 

    支持:

    HDI板、众层板量产直接成像统治希望

 

 

 

  产品介绍:

 

  Mars 8系列机型是业界领先的直接成像统治希望,是一款专为HDI板、众层板安插的直接成像发觉。Mars 8系列产品采用DMD希望,津芯自助安插的细腻光路系统、掌握系统,搭配超高精度的运动平台,可完成高品德、高精度、高产能输出;人性化的安插,晋升用户了然。

 

 

  指标:

 

 Mars8系列

  SEM感化:

25/25um横、竖、斜线SEM感化